יוגה מתחת למים

לרוב אנחנו מתעלמים מהאוויר: מהמגע שלו, מהתנועה בתוכו ומנוכחותו. כאילו האוויר הוא ריק. אך בעצם אנחנו נעים בתוכו ונושמים אותו כל רגע ורגע, מבלי להרגיש בו.

ביוגה משתמשים פעמים רבות בדימויים. התודעה ביוגה היא כלי חשוב לא פחות מהגוף ולכן השימוש בדימויים מעודד את הבנת התנועה והנשימה.

אני אוהבת להשתמש במים כדימוי לאוויר, אם בתחושת המגע החיצונית ובזמן התנועה ואם בזמן הנשימה ובתחושה הפנימית. להפוך בתודעה את האוויר למשהו סמיך יותר, כבד יותר, מוחשי יותר ויחד עם זאת צלול, טהור ומחייה.